Portable Sound Speakers

Universall portable sound speakers
Մատչելիություն: Պահեստում
Ապրանքի կոդ: PT_SPK_SN
$37.00
Առաքել դեպի
*
*
Առաքման եղանակ
Անվանում
Մոտավոր առաքում
Գինը
Առաքման տարբերակներ չկան

Your phone cut the cord, now it's time for you to set your music free and buy a Bluetooth speaker. Thankfully, there's one suited for everyone out there.

Some Bluetooth speakers excel at packing in as much functionality as the unit can handle while keeping the price down. Other speakers shuck excess functionality in favor of premium build materials instead. Whatever path you choose to go down, you'll be greeted with many options to suit your personal tastes.